Wsparcie finansowe pod postacią kredytu technologicznego

Standard

Beneficjentami wsparcia finansowego pod postacią kredytu technologicznego mogą być prowadzący swoje mirko-, małe i średnie firmy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadający przedsiębiorcy zdolność kredytową (uzyskanie dofinansowania jest możliwe jedynie przy wkładzie własnym wynoszących 25% kosztów kwalifikowalnych planowanej inwestycji technologicznej).

Więcej

Analiza opłacalności i wykonalności projektu – studium wykonalności

Standard

Studium wykonalności jest rozległym w swym zakresie dokumentem, który oprócz elementów dość charakterystycznych dla innego ważnego dokumentu, a mianowicie biznes planu, posiada dodatkowo między innymi analizę wykonalności od strony technicznej, czy też analizę oddziaływania projektu na środowisko. Z tego właśnie względu, studium wykonalności jest dokumentem znacznie obszerniejszym od typowego biznes planu. Z tego właśnie względu, jego opracowanie trwa nierzadko i kilka miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę jego znaczenie, pośpiech nie jest w tym wypadku korzystny. Więcej

Szybka ścieżka – wspieranie badań rozwojowych

Standard

Szybka ścieżka ze strony www.strategor.pl jest nowopowstałym konkursem w obowiązującej perspektywie budżetowej. Cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców działających w sektorze:

  • mikro firm,
  • małych firm
  • i średnich firm. Więcej