Programy wspierające rozwój fotowoltaiki na terenie Polski

Standard

Patronat nad rozwojem inwestycji fotowoltaicznych w naszym kraju sprawują programy proponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale poza tymi dwiema instytucjami istnieje dużo więcej gremiów dysponujących mocą decyzyjną ? zostaną one wymienione poniżej. Więcej

Środki unijne dla wielkopolskich przedsiębiorców

Standard

Przedsiębiorstwa z Wielkopolski mają szanse na pozyskanie wsparcia za pośrednictwem Programu ?Inteligentny Rozwój?, a także z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego (kilka słów więcej: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/Raport_z_konsultacji_POIR.aspx). W okresie od 2014 do 2020 roku Unia Europejska sporządziła wykaz problemów gospodarczych, na których rozwiązanie należy przeznaczyć dotacje unijne. Poznań jest miastem, które ma szanse na uzyskanie funduszy na inwestycje w dziedzinie badań i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, a także rozwijania konkurencyjności. Pula środków możliwych do pozyskania wynosi ok. 16 miliardów euro. Przedsiębiorcy, by pozyskać te środki, powinni podnieść poziom innowacyjności w sektorze prywatnym, tu szczególnie w sferze usługowej, a także podwyższyć na uczelniach wielkopolskich poziom prac badawczo-rozwojowych oraz wzmocnić konkurencyjność za sprawą IOB. Więcej

Finansowanie społeczności informacyjnej w ramach WRPO 2014+

Standard

Program WRPO zakłada uzyskanie wyższego poziomu wykorzystania technologii informacyjnych oraz za ich sprawą ? zwiększenie asortymentu produktów oferowanych w e-handlu. Celem programu jest wsparcie infrastruktury informatycznej. To dzięki niej państwo ma szanse na zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Wielkopolskie firmy nie wykorzystują w pełni rozwiązań informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz do działalności operacyjnej, pomimo że odnotowuje się ciągły wzrost dostępu do Internetu. Ponadto obsługa, relacje i kontakt z klientem wciąż ograniczają się do tradycyjnych metod, w związku, z czym rodzi się potrzeba udzielania wsparcia w dziedzinie B2B, a także ewaluacji e-usług oferowanych przez wielkopolskie firmy. Więcej

Fotowoltaika w modzie

Standard

Coraz bardziej staje się powszechne korzystanie ze systemów pozwalających uzyskać energię z odnawialnych źródeł. Wynika to z ciągłej popularyzacji w społeczeństwie ekologicznych zachowań, jest to także wynikiem wdrażania programów Unii Europejskiej. Entuzjastami rozwiązań ekologicznego pozyskiwania energii są osoby dbające o środowisko oraz poszukujące tańszych cen energii elektrycznej. Niestety współcześnie korzystanie z systemu dotacji na instalacje fotowoltaiczne pochłania sporo czasu, proces jest skomplikowany oraz niedoprecyzowany formalno-prawnie. Więcej