Kredyt technologiczny ? skuteczny sposób na rozwój firmy

Standard

Udzielany od 2009 roku kredyt technologiczny jest skutecznym sposobem na rozwój firmy (więcej tutaj). Przyznawany jest na wdrożenie lub też zakup nowoczesnej technologii, przy minimalnym wkładzie własnym rzędu dwudziestu pięciu procent wartości netto przedsięwzięcia, które jest finansowane ze środków pochodzących z tego kredytu. Kredyty technologiczne udzielane są przez banki komercyjne, które posiadają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w skrócie BGK. Więcej