Skąd Unia ma pieniądze?

Standard

Spora część przychodów Unii Europejskiej zależna jest od poziomu gospodarczego państw członkowskich. W praktyce oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do budżetu Unii Europejskiej więcej, niż kraje biedne, lecz mimo to nie są im przyznawane dotacje unijne Poznań w większym zakresie (więcej: http://www.strategor.pl/). Polska na przykład, należy do krajów wpłacających do budżetu Unii mniej, niż otrzymują od Unii Europejskiej. Więcej