Jakie cele i funkcje pełni plan gospodarki niskoemisyjnej?

Standard

Gminy, którym zależy w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 na uzyskaniu pieniędzy między muszą posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej na stronie). Środki te mogą być wykorzystane między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy też na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Więcej