Najwyższy czas na zmiany!

Standard

Dość często  ostatnim czasie spotykanym terminem jest termin ?gospodarka niskoemisyjna?. Cóż to tak naprawdę znaczy? Gospodarka niskoemisyjna wiąże się z przejściem do zupełnie nowej rzeczywistości poprzez redukcję wykorzystania paliw kopalnych. Musimy mieć jednak świadomość tego, że nawet narzucony odgórnie gminom plan gospodarki niskoemisyjnej, nie sprawi, że w Polsce mieni się świadomość społeczna w takim stopniu, by można było naszą gospodarkę przekształcić w niskoemisyjną ekonomię. Więcej