Plan gospodarki niskoemisyjnej ? lepsze jutro na poziomie lokalnym?

Standard

Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien zostać sporządzony na terenie każdej gminy w naszym kraju. Słowo powinien nie jest tożsame z obowiązkiem, nie mniej jednak, brak opracowania tego strategicznego dokumentu przekreśla możliwość otrzymania przez gminę środków przykładowo na termomodernizację budynków czy kwestie powiązane z lokalnym transportem. Więcej