Co trzeba zrobić aby otrzymać dotację?

Standard

Choć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiedziało ograniczenie formalności, związanych z uproszczeniem procedur konkursowych na podstawie których udzielane są dotacje dla firm, przedsiębiorcy chcący pozyskać takie środki powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na przygotowanie dokumentów, które potwierdzają ich gotowość do realizacji planowanej inwestycji i to już na etapie aplikowania o takie dofinansowanie. Więcej