Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii

Standard

Planowane są w niedługim czasie istotne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Pod dużym znakiem zapytania znajdują się również dotacje dla firm przydzielane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekty związane z inwestycjami w energię odnawialną. Pewnym już jest bowiem fakt, że zmianie ulegnie główny kierunek udzielanego wsparcia unijnego w tym obszarze. Więcej