Środki przyznawane w ramach kredytu na innowacje technologiczne

Standard

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naborów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Kredytu na innowacje technologiczne (dawniej kredyt technologiczny) to IV kwartał obecnego roku. Więcej