Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument o znaczeniu strategicznym

Standard

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi jeden z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla gmin, działających na terenie naszego kraju. Jego opracowanie pozwala na pozyskanie funduszy unijnych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć w perspektywie budżetowej 2014-2020. Polska została zobowiązana przez Unię Europejską do podjęcia działań w tym zakresie i wywiązujemy się z tego obowiązku coraz lepiej (coraz więcej gmin może poszczycić się opracowaniem swojego PGN). Więcej