Analiza opłacalności i wykonalności projektu – studium wykonalności

Standard

Studium wykonalności jest rozległym w swym zakresie dokumentem, który oprócz elementów dość charakterystycznych dla innego ważnego dokumentu, a mianowicie biznes planu, posiada dodatkowo między innymi analizę wykonalności od strony technicznej, czy też analizę oddziaływania projektu na środowisko. Z tego właśnie względu, studium wykonalności jest dokumentem znacznie obszerniejszym od typowego biznes planu. Z tego właśnie względu, jego opracowanie trwa nierzadko i kilka miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę jego znaczenie, pośpiech nie jest w tym wypadku korzystny.

Do czego jest studium wykonalności?

Studium wykonalności jest dokumentem wymaganym przy wszystkich inwestycjach, które finansowane są w formule Project finance, a także dla inwestycji infrastrukturalnych, które realizowane są w sektorze publicznym.

Zasadniczym studium wykonalności, przeprowadza się celem dostarczenia danych, niezbędnych do podjęcia decyzji o tym czy rozpoczynać inwestycję, czy może ją zaniechać. W studium wykonalności porusza się przede wszystkim:

  • zagadnienia rynkowe,
  • kwestie techniczne projektu,
  • kwestie finansowo – ekonomiczne projektu,
  • a także kwestie oddziaływania projektu na środowisko naturalne.