Badania na rynek – dofinansowanie dla MŚP

Standard

Badania na rynek to konkurs, z którego firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie. Konkurs ten wyróżnia się na tle innych działań, które również skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw kilkoma kwestiami.

Co wyróżnia Badania na rynek na tle innych konkursów?

Badania na rynek to konkurs, z którego firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Przede wszystkim obowiązują tu zasady, że:

  • projekt biorący udział w konkursie może składać się z 3 komponentów, w skład których wchodzą:
  • inwestycje,
  • prace rozwojowe
  • i doradztwo;
  • innowacja produktowa stanowiąca przedmiot projektu musi być co najmniej na skalę krajowego rynku (obowiązuje tu jednak zasada, że dodatkowo premiowane są projekty o innowacyjności, która wykracza poza skalę krajową, cechujące się dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku, a także projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii, lub wiedzochłonnych i zaawansowanych technologicznie usług, zgodnie z klasyfikacją stworzoną przez Eurostat);
  • jako kryterium fakultatywne jest wpisywanie się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS);
  • Dodatkowo punktowane przy ocenie projektów jest bycie przez wnioskodawcę członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (jeśli do dnia ogłoszenia konkursu nie zostanie opublikowana lista KKK, kryterium to nie jest brane pod uwagę w ocenie projektów).