Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument o znaczeniu strategicznym

Standard

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi jeden z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla gmin, działających na terenie naszego kraju. Jego opracowanie pozwala na pozyskanie funduszy unijnych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć w perspektywie budżetowej 2014-2020. Polska została zobowiązana przez Unię Europejską do podjęcia działań w tym zakresie i wywiązujemy się z tego obowiązku coraz lepiej (coraz więcej gmin może poszczycić się opracowaniem swojego PGN). Więcej

Co zrobić, by zlikwidować niską emisję?

Standard

Niska emisja jest tym, co w praktyce, mając na względzie jakość powietrza – doskwiera nam najmocniej. Celowym jest, więc ograniczenie niskiej emisji. Działania te wspiera chociażby plan gospodarki niskoemisyjnej, który opracowywany jest przez gminy i miasta (szczegóły: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Więcej

Gospodarka niskoemisyjna w Polsce?

Standard

W Polsce przez wiele lat dominowała gospodarka wysokoemisyjna. Założenia są jednak takie, by przekształcić ją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Należy mieć jednak świadomość tego, że w naszym kraju nie istnieje systematyczne podejście do planowania energetycznego, przede wszystkim brakuje tu: Więcej