Wsparcie finansowe pod postacią kredytu technologicznego

Standard

Beneficjentami wsparcia finansowego pod postacią kredytu technologicznego mogą być prowadzący swoje mirko-, małe i średnie firmy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadający przedsiębiorcy zdolność kredytową (uzyskanie dofinansowania jest możliwe jedynie przy wkładzie własnym wynoszących 25% kosztów kwalifikowalnych planowanej inwestycji technologicznej).

Więcej

Środki przyznawane w ramach kredytu na innowacje technologiczne

Standard

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naborów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Kredytu na innowacje technologiczne (dawniej kredyt technologiczny) to IV kwartał obecnego roku. Więcej

Kredyt technologiczny ? skuteczny sposób na rozwój firmy

Standard

Udzielany od 2009 roku kredyt technologiczny jest skutecznym sposobem na rozwój firmy (więcej tutaj). Przyznawany jest na wdrożenie lub też zakup nowoczesnej technologii, przy minimalnym wkładzie własnym rzędu dwudziestu pięciu procent wartości netto przedsięwzięcia, które jest finansowane ze środków pochodzących z tego kredytu. Kredyty technologiczne udzielane są przez banki komercyjne, które posiadają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w skrócie BGK. Więcej