Razem, w trosce o lepsze jutro

Standard

Nastały czasy, w których w końcu dostrzeżono potrzebę wprowadzenia odgórnych regulacji, które zajęłyby się ochroną naszego środowiska. Choć temat jest modny od lat, u nas, na szczeblu lokalnym niewiele działo się w tej materii. Cóż nam, bowiem po apelach i akcji zbierania śmieci przez przedszkolaki i młodzież szkolną, skoro nadal wdychamy to samo, skażone powietrze. Są miejsca w naszym kraju, gdzie poziom zanieczyszczeń kilkudziesięciokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Przykładów nie trzeba szukać daleko: Więcej

Środki przyznawane w ramach kredytu na innowacje technologiczne

Standard

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naborów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Kredytu na innowacje technologiczne (dawniej kredyt technologiczny) to IV kwartał obecnego roku. Więcej

Co trzeba zrobić aby otrzymać dotację?

Standard

Choć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiedziało ograniczenie formalności, związanych z uproszczeniem procedur konkursowych na podstawie których udzielane są dotacje dla firm, przedsiębiorcy chcący pozyskać takie środki powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na przygotowanie dokumentów, które potwierdzają ich gotowość do realizacji planowanej inwestycji i to już na etapie aplikowania o takie dofinansowanie. Więcej