Analiza opłacalności i wykonalności projektu – studium wykonalności

Standard

Studium wykonalności jest rozległym w swym zakresie dokumentem, który oprócz elementów dość charakterystycznych dla innego ważnego dokumentu, a mianowicie biznes planu, posiada dodatkowo między innymi analizę wykonalności od strony technicznej, czy też analizę oddziaływania projektu na środowisko. Z tego właśnie względu, studium wykonalności jest dokumentem znacznie obszerniejszym od typowego biznes planu. Z tego właśnie względu, jego opracowanie trwa nierzadko i kilka miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę jego znaczenie, pośpiech nie jest w tym wypadku korzystny. Więcej