Szybka ścieżka – wspieranie badań rozwojowych

Standard

Szybka ścieżka jest nowopowstałym konkursem w obowiązującej perspektywie budżetowej. Cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców działających w sektorze:

  • mikro firm,
  • małych firm
  • i średnich firm.

Liczy się rozwój

Szybka ścieżka jest nowopowstałym konkursem w obowiązującej perspektywie budżetowej

Autor zdjęcia: Michael Kappel

Duża liczba zgłoszonych do konkursu projektów stanowić może doskonałe potwierdzenie tezy mówiącej o tym, że sektor wysokich technologii w Polsce systematycznie się rozwija. Jest to dowód na to, że coraz więcej polskich przedsiębiorców stawia na wysoką jakość swoich projektów i planuje bardziej ambitne przedsięwzięcia. Działania te, z pewnością znajdą przełożenie w polskiej gospodarce, sprawiając, że zbudowane zostaną fundamenty do gospodarki silnej i innowacyjnej.

W praktyce, bowiem, jedynie silna i innowacyjna gospodarka może zapewnić nam stabilną pozycję na międzynarodowym, mocno rozwijającym się i konkurencyjnym rynku. Bez dokonywania inwestycji w badania i rozwój, polska gospodarka stanie się słaba, a skutki tego będą katastrofalne nie tylko dla obecnego pokolenia, ale także i pokoleń przyszłych. Należy, więc podejmować szereg zapobiegających temu zjawisku, w tym niezbędne jest wspieranie działań przedsiębiorców w korelacji ze środowiskiem naukowym, czemu służyć ma między innymi działanie Szybka ścieżka.