Wsparcie finansowe pod postacią kredytu technologicznego

Standard

Beneficjentami wsparcia finansowego pod postacią kredytu technologicznego mogą być prowadzący swoje mirko-, małe i średnie firmy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadający przedsiębiorcy zdolność kredytową (uzyskanie dofinansowania jest możliwe jedynie przy wkładzie własnym wynoszących 25% kosztów kwalifikowalnych planowanej inwestycji technologicznej).

Więcej