Wsparcie finansowe pod postacią kredytu technologicznego

Standard

Beneficjentami wsparcia finansowego pod postacią kredytu technologicznego mogą być prowadzący swoje mirko-, małe i średnie firmy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadający przedsiębiorcy zdolność kredytową (uzyskanie dofinansowania jest możliwe jedynie przy wkładzie własnym wynoszących 25% kosztów kwalifikowalnych planowanej inwestycji technologicznej).

Beneficjentami wsparcia finansowego pod postacią kredytu technologicznego mogą być prowadzący swoje mirko-, małe i średnie firmy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej PolskiejKwota jaka jest do rozdysponowania w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 pośród polskich przedsiębiorców, wynosi 222.055.000 euro – z czego blisko 24 miliony euro dedykowane są województwu mazowieckiemu, natomiast kwota do rozdysponowania na pozostałe województwa wynosi ponad 380 milionów euro.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to przede wszystkim zastrzyk finansowy mający na celu podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zakup nowych technologii oraz ich wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz jej uruchomienie na podstawie:

  • wytwarzania bądź też znacząco ulepszonych nowych towarów,
  • wytwarzania bądź też znacząco ulepszonych nowych procesów,
  • wytwarzania bądź też znacząco ulepszonych nowych usług.

Co niezwykle istotne, technologia, która jest przedmiotem wdrożenia musi mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników prac rozwojowych,
  • lub wyników badań przemysłowych,
  • lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Środki z kredytu technologicznego nie mogą jednak zostać pozyskane na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej technologia.

Klika słów posumowania. Kredyt technologiczny to szansa na podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności, działających na terenie Polski firm, zarówno tych pod postacią mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Pozyskanie środków na realizację inwestycji technologicznych jest jednak obwarowane kilkoma istotnymi warunkami, z którymi koniecznie, przed przystąpieniem do ubiegania się o kredyt, należy się zapoznać.